Posted on

સમાજકાર્ય વિભાગના વિદ્યાર્થીઓ બન્યા કોરોના વોરિયર્સ

આખું વિશ્વ કોરાના વાયરસથી પ્રભાવિત છે, ત્યારે ભારતમાં કેટલાક વધુ અસરગ્રસ્ત રાજ્યોમાં ગુજરાતની સ્થિતિ વધુ…

Read More
Posted on

બાળગૃહના કાર્યકરોએ જીવનકૌશલ્ય વિકાસની તાલીમ લીધી અને બાળકોને જીવનકૌશલ્યની તાલીમ આપી

સમાજકાર્ય વિભાગ દ્વારા ચાઇલ્ડ હેલ્પલાઇનનો પ્રોજેકટ ચાલી રહ્યો છે, તે અંતર્ગત વર્ષ દરમ્યાન અનેક તાલીમોનું…

Read More
Posted on

સમાજકાર્ય વિભાગના ગોલ્ડન જયુબિલી વર્ષની ઉજવણી 

સમાજકાર્ય વિભાગની સ્થાપના 1970 માં થઈ હતી, 2020 માં વિભાગનું ગોલ્ડન જ્યુબીલી વર્ષ ઉજવાઇ રહ્યું…

Read More
Posted on

સમાજકાર્ય વિભાગના વિદ્યાર્થીઓ બન્યા કોરોના વોરિયર્સ

આખું વિશ્વ કોરાના વાયરસથી પ્રભાવિત છે, ત્યારે ભારતમાં કેટલાક વધુ અસરગ્રસ્ત રાજ્યોમાં ગુજરાતની સ્થિતિ વધુ…

Read More
Posted on

બાળગૃહના કાર્યકરોએ જીવનકૌશલ્ય વિકાસની તાલીમ લીધી અને બાળકોને જીવનકૌશલ્યની તાલીમ આપી

સમાજકાર્ય વિભાગ દ્વારા ચાઇલ્ડ હેલ્પલાઇનનો પ્રોજેકટ ચાલી રહ્યો છે, તે અંતર્ગત વર્ષ દરમ્યાન અનેક તાલીમોનું…

Read More
Posted on

સમાજકાર્ય વિભાગના ગોલ્ડન જયુબિલી વર્ષની ઉજવણી 

સમાજકાર્ય વિભાગની સ્થાપના 1970 માં થઈ હતી, 2020 માં વિભાગનું ગોલ્ડન જ્યુબીલી વર્ષ ઉજવાઇ રહ્યું…

Read More